KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

PRV- Povinná publicita v opatření IV.1.1.

18/08/10

Na základě návštěv hodnotících komisí v sídlech MAS bychom Vás rádi upozornili na povinnost označit sídlo MAS prvky povinné publicity. Tato povinnost vyplývá z Přílohy VI Nařízení Komise č. 1974/2006 „Informace a publicita o pomoci z EZFRV“.
 

 

 

Zdroj: SZIF 13.8.2010

soubor ke stažení dole

Přiložené dokumenty:
Povinná publicita v opatření IV.1.1.

Zařazeno v MAS, MZe ČR, SZIF