KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013

04/03/10

Nová publikace, kterou vydal Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.
 

Z úvodního slova vrchního ředitele Úřadu pro potraviny, Ing. Františka Sládka, CSc.

 
Představujeme Vám novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013. Jde o klíčový dokument České republiky, navazující na předcházející strategické dokumenty z let 2001, 2004 a 2007, nyní rozšířený také o otázky výživy. Vznikla v úzké součinnosti mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví za přispění dalších subjektů, které se v České republice na zajištění systému bezpečnosti potravin podílejí.

 
Dlouhodobým cílem Strategie bezpečnosti potravin a výživy je posílení ochrany a podpory zdraví a oprávněných zájmů spotřebitelů. Souvisejícím cílem je posílení důvěry veřejnosti v systém zajištění bezpečných potravin, v jejich kvalitu a výživovou hodnotu.

 

Dokument definuje klíčové oblasti rozvoje v letech 2010 – 2013 a stanovuje střednědobé úkoly pro subjekty, činné v oblastech bezpečnosti potravin a výživy.

 
Obsah publikace:
 
Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013
Úvodní slovo vrchního ředitele Úřadu pro potraviny
Zajištění bezpečnosti potravin v ČR – současný stav
1.1. Vědecky podložené hodnocení zdravotních rizik
1.2. Řízení rizik
1.3. Rozvoj komunikace a vzdělávání.
1.4. Spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin
1.5. Výživa
Klíčové úkoly v letech 2010 – 2013
2.1. Problematika bezpečnosti potravin
2.2. Spolupráce s EFSA
2.3. Výživa obyvatel
Přílohy

 

Publikace vychází ve dvojjazyčné, česko-anglické verzi, zájemci si ji mohou v omezeném množství objednat na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz

 

Ke stažení:

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013 (pdf, 617 kB, 16 stran)

Food Safety and Nutrition Strategy for 2010 – 2013 (pdf, 615 kB, 16 stran)

 

Zdroj: MZe, INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN