KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zástupci SZPI a Generálního ředitelství cel podepsali novou dohodu o spolupráci

09/06/09

Zdroj: www.szpi.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Celní správa ČR spolupracují při úřední kontrole dovozu potravin rostlinného původu řadu let, první vzájemná dohoda byla podepsána již v roce 1998.

Dohoda o spolupráci přesně definuje rizikové komodity, na které se kontrola zaměřuje, stanovuje pravidla výměny informací a proces kontroly v případě, že dodávka podezřelé potraviny vstupuje na evropský trh přes Českou republiku. Oba úřady také spolupracují při dozoru nad vývozem potravin či nad dovozem a vývozem surovin z geneticky modifikovaných organismů.  

Nová podoba dohody reaguje na změny evropských předpisů týkajících se problematiky dovozu potravin a rovněž upřesňuje postupy kontroly v návaznosti na rozšíření kompetencí SZPI vyplývající z loňské novely zákona o SZPI. V rámci této novely totiž SZPI získala oprávnění provádět kontrolu potravin ještě před jejich propuštěním do volného oběhu, což dříve nebylo možné.

„Sepsání nové dohody o spolupráci bylo nutné kvůli zapracování ustanovení nové legislativy, zároveň to ovšem byla příležitost, jak ještě více zdokonalit naši již tak dobře fungující spolupráci, zaktualizovat seznamy kontrolovaných komodit a zpřesnit pravidla vzájemné komunikace. Výsledkem bude ještě efektivnější ochrana spotřebitelů před dovozem nebezpečných potravin ze třetích zemí,“ uvedl dnes u příležitosti slavnostního podepsání dohody v Praze na Generálním ředitelství cel Martin Klanica, v současnosti pověřený vedením Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Účinnost spolupráce SZPI a Celní správy ilustrují i případy nedávných úspěšných kontrolních akcí. V letošním roce se ještě před vstupem do volného oběhu například podařilo zadržet dvacet tun arašídů z Číny či více než devět tun mandlí z USA, oboje kvůli nadlimitnímu množství aflatoxinů. Včera SZPI informovala také o zadržení dodávky nebezpečných želé cukrovinek.

Zpracoval: Mgr. Martina Šmídtová – tisková mluvčí SZPI , tel.: +420-542426633 

Zdroj: www.szpi.cz