KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní agrární dotace se meziročně sníží

12/05/09

Zdroj: www.agroweb.cz

Národní agrární dotace pro příští rok zůstávají ve výši 950 milionů korun. Tento objem schválila vláda a je to meziročně o 27 procent méně. Přestože poslanci chtěli zdroje posílit přesunem v rozpočtu ministerstva zemědělství o 210 milionů korun, změna neprošla v rozpočtovém výboru, uvedl předseda zemědělského výboru Jiří Papež.

Do národních dotací navrhl zařadit výbor podle Papeže podporu české technologické platformy pro potraviny. Dotace by měla pomoci hlavně malým a středním potravinářským firmám v zapojení do evropských programů vědy a výzkumu. Dále výbor umožnil přispívat chovatelům na likvidaci těl uhynulých zvířat. Rozdělení peněz pro oba druhy podpor ale poslanci nechali na ministerstvu zemědělství.
Zároveň výbor přijal doprovodné usnesení, kde vyjádřil představu o rozdělení dodatečných peněz, které by mohlo ministerstvo zemědělství získat na národní podpory během příštího roku.

Podle Papeže odsouhlasil zemědělský výbor novelu zákona o zemědělství, kde se zakotvuje existence Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Souhlasí také s podporami, které fond poskytuje, především s dotacemi na úroky z úvěrů. Jak řekl Papež, novela počítá s tím, že by se podpora mohla rozšířit i na potravináře a obce. Sněmovna ji ještě bude projednávat v plénu.

Zařazeno v MZe ČR, PGRLF, SZIF