KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví

07/04/09

Zdroj: SZIF

Nové formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2009

 

V sekci PRV/OSAII/2.1.Zalesňování zemědělské půdy jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci PRV/EAFRD pro rok 2009 (podle NV č. 239/2007 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout.

Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné AZV nejpozději do 15.5. 2009.

Zdroj: SZIF