KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele lesnicko-environmentálního opatření

23/04/09

Od 15. 4. 2009 je možno podávat žádosti o zařazení a dotaci v rámci lesnickoenvironmentálního opatření na příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov (AZV) dříve Zemědělská agentura.

V sekci Program rozvoje venkova / Osa II / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy / 2.3 Lesnicko-environmentální platby jsou umístěny formuláře žádosti o zařazení a dotaci na zlepšování druhové skladby lesních porostů v rámci lesnicko-environmentálního opatření pro rok 2009 (podle NV č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možno si prohlédnout a stáhnout.

V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele, Metodika k provádění NV 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Žádosti o zařazení a dotaci se podávají na místně příslušné AZV a to nejpozději do 15. 5. 2009.

Zdroj: SZIF