KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádosti k obnově lesů po kalamitách

17/02/09

Zdroj: MZe

 

 Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenské funkce lesů mohou zájemci předkládat podle zpřesněných pravidel od 10. do 31. března, 13 hodin, na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Hlavní změnou zpřesnění pravidel je snížení maximálních požadovaných výdajů na projekt. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

 

Ze způsobilých výdajů bylo vypuštěno DPH v souladu s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a věcné plnění. Nově se bude za způsobilý výdaj považovat zpracování dřevní hmoty, soustřeďování klestu a jeho likvidace pro porosty do 40 let věku. Nově byly stanoveny mezní hodnoty, od kterých se poškození porostu považuje za kalamitu.
Úplné znění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova, osa II) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.