KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vzdělávací program pro zemědělce Ústeckého kraje

05/06/08

Příručka pro posluchače

Krajská agrární komora Ústeckého kraje v současné době zajišťuje realizaci projektu „Vzdělávací program pro zemědělce Ústeckého kraje – reforma SZP EÚ 2007-2013, podpora z EAGF a EAFRD“. V rámci tohoto projektu vydala příručku, kterou naleznete v příloze.
————————————————————————————————————
Krajská agrární komora Ústeckého kraje v současné době zajišťuje realizaci projektu „Vzdělávací program pro zemědělce Ústeckého kraje – reforma SZP EÚ 2007-2013, podpora z EAGF a EAFRD“. V rámci tohoto projektu vydala příručku, kterou naleznete v příloze.
Projekt je realizován s přispěním EU (EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013, opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.
 
V rámci projektu byla pro posluchače a další zájemce vydána odborně informativní příručka:
Reforma SZP v podmínkách České republiky a Ústeckého kraje, uplatňování a využívání nástrojů k její realizaci (Přímé platby, Program rozvoje venkova, inovace).

 

Obsah příručky:
Kapitola 1: Úvod do problematiky SZP a rozvoje venkova
 
Kapitola II: Podmínky cross compliance ve vazbě na EAGF a EAFRD (15 stránek)
 
Kapitola III: EAFRD jako nový prvek zemědělské politiky a rozvoje venkova (15 stránek)
 
Kapitola IV Možnosti čerpání finanční pomoci z Programu rozvoje venkova – Praktické příklady dobré i špatné praxe z předchozího období 2004 – 2006 a vazba na implementaci EAFRD jako nového prvku zemědělské politiky a rozvoje venkova
 
Kapitola V : Inovace a využívání výsledků výzkumu a vývoje pro zvyšování konkurenceschopnosti
 
Kapitola VI: Závěr
 
Kapitola VII: Informační zdroje pro získání dalších informací v oblasti SZP a EAFRD
 
 
 
 

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF