KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ke stavu administrace AEO 2007 ke dni 11.4.2008

22/04/08

Zdroj: SZIF

ke dni 11.04.2008

1. Žádost o zařazení do AEO EAFRD 2007

Počet žádostí:                       3 490 ks cca 387 648 ha
Počet vydaných rozhodnutí:  3 360 ks cca 329 522 ha
Zařazené žádosti:                  3 160 ks cca 319 702 ha
Zamítnuté žádosti:                    111 ks        cca 321 ha

2. Žádosti o poskytnutí dotace AEO HRDP 2007

Počet žádostí:     10 721 ks cca 2,881 mld. Kč cca 926 888 ha
Vydaných rozhodnutí:                  6 462 ks cca 1 535,75 mil.Kč
Počet pravomocných rozhodnutí: 5 876 ks cca 1 372,75 mil. Kč
Vyplacené žádosti:                      5 551 ks 1 270 492 515,72 Kč

Pozn.:
Vydávání rozhodnutí u žádostí D1 bylo zahájeno v průběhu února 2008. Žádosti D2 na opatření „Pěstování meziplodin“ a „Biopásy“ budou uvolněny k vydávání rozhodnutí až v květnu 2008 vzhledem k závazku do 31.3.2008 a lhůtě k podávání žádostí o změnu zařazení do konce dubna 2008!

3. Žádosti o poskytnutí dotace AEO EAFRD 2007

Počet podaných žádostí: 3 604 ks cca  1,385 mld. Kč cca 384 894 ha
Vydaných rozhodnutí:                      380 ks cca 25,07 mil.Kč
Počet pravomocných rozhodnutí:       39 ks  cca 4,59 mil. Kč
Vyplacené žádosti:   0 ks  0 Kč (vyžádány prostředky na MZe, jakmile je SZIF obdrží, bude zahájeno vyplácení)

Pozn.:
SZIF zahájil vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace na začátku dubna 2008. V této chvíli jsou k administraci uvolněny žádosti s opatřením „Ošetřování travních porostů“. Další uvolněnou skupinou budou bezchybné žádosti s opatřením „Ekologické zemědělství“ včetně kombinace „Ošetřování travních porostů“ a „Ekologické zemědělství“ (cca uvolnění do konce tohoto týdne). Další skupiny budou následovat podle výsledků testování IS.

Zařazeno v SZIF