KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nové formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2008

26/03/08

Zdroj: SZIF

HRDP – LESNICTVÍ
Informace pro žadatele na opatření Lesnictví

V sekci HRDP/Lesnictví jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci HRDP pro rok 2008 (podle NV č. 308/2004 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout.

Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře (ZA). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné ZA nejpozději do 30.4. 2008.

Formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2008 v rámci PRV (podle NV č.239/2007 Sb.) budou vyvěšeny na webové stránky v nejbližších dnech.