KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe prodlouží termín pro podání žádostí na projekty odstraňující kalamitní škody v lesích

26/03/08

Zdroj: MZe

Prodloužení termínu pro příjem Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na záměr Obnova lesního potenciálu po kalamitách schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič. Žádosti tak bude možné nadále podávat až do 28. března.

Ministr tak rozhodl v zájmu rychlejšího odstranění kalamitních škod v lesích, ačkoliv škody jsou výrazně menší, než u orkánu Kyrill, a tudíž není třeba přijímat žádná mimořádná opatření.

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství bude prodloužen termín pro příjem Žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova na záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách, který je součástí podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

Žádosti tak bude možné nadále podávat až do 28. 3. do 13:00 hod dle jednotné doby pro příjem žádostí na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pouze v pondělí 17. 3. bude možno žádosti podávat jen do 13:00 hod. 

„Prodloužit termín jsme se rozhodli proto, aby byly rychleji odstraněny kalamitní škody v lesích po dvou vichřicích, které následovaly velmi rychle po sobě, ačkoliv nedosahovaly intenzity předchozího Kyrilla a není tedy třeba přijmout žádná mimořádná opatření,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Žadatelé tak mají možnost podávat své žádosti v rámci třetího kola výzvy až do dvacátého osmého března.“

Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách je standardním nástrojem využívaným pro odstranění kalamitních škod v lesích v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Toto opatření bylo již úspěšně čerpáno v rámci programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004-2006. 

Příjem žádostí na záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích v rámci podopatření II.2.4.1 a podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude ukončen v plánovaném termínu, a to v pondělí 17. 3. v 13:00 hod.

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro všechna RO Státního zemědělského intervenčního fondu

pracovní doba:

pondělí, středa 7:30 – 16:30
úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00
pátek 7:30 – 13:00

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR