KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

28/02/08

Metodické výklady preferenčních kritérií (3.kolo příjmu žádostí)

Metodické výklady preferenčních kritérií (3.kolo příjmu žádostí)

Dne 20.2.2008 byly na webových stránkách Ministerstva zemědělství zveřejněny etodické výklady k preferenčním kritériím pro opatření resp. podopatření 3.kola příjmu Žádostí o dotaci v rámci PRV, tj. pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Tyto metodické výklady jsou k dispozici i na webových stránkách SZIF.

Metodický výklad pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Cesta: www.szif.cz – PRV/EAFRD – OSA I – 1.1. Modernizace zemědělských podniků – Soubory ke stažení

Metodický výklad pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
Cesta: www.szif.cz – PRV/EAFRD – OSA I – 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců – Soubory ke stažení

Metodický výklad pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy a pro opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Cesta: www.szif.cz – PRV/EAFRD – OSA III – 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy (nebo 1.2. Podpora zakládání podniků a
jejich rozvoje) – Soubory ke stažení

 

Metodické pokyny