KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

28/02/08

Zdroj: SZIF

Informace pro žadatele/příjemce dotace pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci

Od třetího kola příjmu Žádostí o dotaci na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 se jako sazebník cen pro stanovení výše způsobilých výdajů stavebních prácí použije katalog stavebních prací RTS, a.s., Brno.

V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v tomto katalogu stavebních prací.

Z