KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ na končící termín pro podání žádostí o dotaci 2008

05/02/08

Zdroj: ÚZPI

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2008 je třeba podat žádost o dotaci na příslušný RO SZIF do 15. února 2008.

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu v předchozích letech a žadatelé, kteří doložili převod podniku (dodatečnou dokumentaci) a zatím jim nebylo zasláno rozhodnutí o zařazení do programu. Těmto žadatelům bude žádost o dotaci zadministrována až po nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení, ale je třeba, aby byla podána rovněž do 15. února 2008.

Formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Zařazeno v Aktuality, SZIF