KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství přímých plateb plán restrukturalizace a přeměny vinic

04/12/07

Výzva žadatelům o vyplacení podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic za vinařský rok 2007/2008

Vážení žadatelé,

dne 6. listopadu 2007 vydala Komise ES rozhodnutí, kterým se stanoví na hospodářský rok 2007/20008 orientační finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů.

České republice byly přiděleny prostředky pro rok 2007/2008 ve výši 10 897 834 EUR. Při kurzu 28,718 Kč za 1 Euro tato částka činí 312 963 996,81 Kč.

Vyzýváme žadatele, kteří mají pravomocně zařazený projekt do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, aby do 2 měsíců od data plánovaného ukončení daného opatření, uvedeného na zařazeném projektu, podali Fondu Žádost o vyplacení podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic.

Podrobnější informace a formuláře žádosti je možno nalézt na stránkách Fondu www.szif.cz, rubrika SOT/Komodity, odkaz Víno/Vinice, rubrika Restrukturalizace vinic nebo na Regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně (Kotlářská 53, 602 00 – Ing. Jeglová tel: +420 541 614 147 nebo Ing. Malyszová +420 541 614 176), v Ústí na Labem (Masarykova 19/275, pan Vejdělek tel: +420 475 651
237) a v Praze (Slezská 7, Praha 2 – slečna Tučková, DiS tel: +420 227 010 411).

Zařazeno v Aktuality, SZIF