KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sazby TOP-UP a SAPS 2007

27/11/07

Zdroj: MZe

Přehled sazeb národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (Top Up) v Kč za jednotku u položek: chmel, len na vlákno, orná půda, bramborový škrob-couplovaný a decouplovaný, přežvýkavci. Informace o sazbě jednotné platby na plochu pro rok 2007 (SAPS) v Kč na hektar s příslušnou sazbou EUR/ha a kurzem Kč/EUR.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF