KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven

14/11/07

Upozornění pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření I.1.2. Investice do lesů, podopatření I.1.2.2. Technické vybavení provozoven, záměr a) technické vybavení provozoven.

Upřesnění definice příjemce dotace

Příjemce dotace pro výše uvedené podopatření je definován jako „Fyzická nebo právnická osoba podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví,…“.
Fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví se rozumí:
– zemědělský podnikatel podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
– držitel volné živnosti v oboru:
o poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
o výroba pilařská a impregnace dřeva
o výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
o umělecko-řemeslné zpracování dřeva
o výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
– držitel řemeslné činnosti v oboru
o dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků
Mimo splnění definice příjemce dotace musí každý projekt splňovat účel a rozsah opatření / podopatření / záměru.