KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Opatření I.1.2. Investice do lesů

14/11/07

Upřesnění pravidel pro udělení souhlasu SZIF s pronájmem či provozováním podpořených staveb a technologií jiným subjektem Upozornění pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření I.1.2. Investice do lesů.

V rámci dalších podmínek Pravidel pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013 je stanoveno, že podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem.

V některých případech pronájmu staveb (např. lesních cest, objektů lesotechnických meliorací či ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství) nebo odůvodněném provozování strojů jiným subjektem (např. příspěvkovou organizací založenou žadatelem (obec a její organizace)) je možné souhlas SZIF udělit. Souhlas SZIF bude vydáván centrálním pracovištěm SZIF, odborem projektových opatření rozvoje venkova, a to na základě písemné žádosti žadatele podané na příslušném RO SZIF v době po zaregistrování žádosti.