KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1. Místní akční skupina

14/11/07

Na webové stránky SZIF byl zavěšen elektronický formulář „Fiche opatření“, který byl vytvořen na základě schválených Pravidel pro opatření IV.1.1. a IV.1.2. pro snadnější práci s vyplňováním.

Formulář v sobě obsahuje zapracované podmínky pro konečné žadatele z uvedených Pravidel.

Tento vyplněný formulář „Fiche opatření“ v elektronické podobě se předkládá jako jedna z
povinných příloh k Žádosti o realizaci SPL.

Před vyplňováním elektronického formuláře doporučujeme přečíst si nejdříve Instruktážní list, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nápověda“ v horní části formuláře. Pro snadnější práci s formulářem je třeba mít na počítači Adobe Reader ve verzi 8.1, která je zdarma stažitelná v české úpravě.

Dále bychom chtěli žadatele opatření IV.1.1. informovat o doplňujících instrukcích pro vlastní příjem Žádostí o realizaci SPL v termínu od 19.11.2007 do 21.12.2007 (do 13 hod.):
– doba příjmu platná pro příjem Žádostí o realizaci SPL je:

Pondělí, středa   8,00 – 16,30

Úterý, čtvrtek    8,30 – 16.00

Pátek                  8,30 – 14,00

– pro zajištění bezproblémového zaregistrování doporučujeme předem se přihlásit ve výše uvedených hodinách na tel.čísle 222 871 351, kde si s referentem odd.metodiky osy IV domluvíte přesné datum a hodinu příjmu. Tímto bychom chtěli předejít zbytečnému čekání žadatelů na zaregistrování. Upozorňujeme, že žadatelům, kteří nebudou předem přihlášeni, není možné zaručit zaregistrování bez dlouhého čekání.

– dále upozorňujeme, že na rozdíl od příjmu žádostí na RO SZIF, není nutné před zaregistrováním nosit žádost na Podatelnu. Žádosti se předkládají přímo v kancelářích odd. metodiky osy 4 PRV v druhém patře budovy SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, kde bude potvrzeno přijetí žádosti.