KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Startuje druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

10/10/07

Zdroj: MZe

 

 

3,635 mld. korun je vyčleněno pro druhé kolo pro podávání žádostí o dotace z programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil dnes na tiskové konferenci termín příjmu žádostí, který potrvá do 26. listopadu. Podporovaná opatření zahrnují pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebo obnovu a rozvoj vesnic. Dostane se i na rozvoj cestovního ruchu na venkově, ochranu tamního kulturního dědictví a vzdělávání farmářů. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro opatření osy I a III a dále první kolo pro příjem žádostí osy IV  LEADER.
Na druhé kolo příjmu žádostí pro opatření osy I a III je celkem alokována částka téměř 3,635 mld. Kč z veřejných prostředků.
 
Žadatelé mohou žádosti předkládat od 5. listopadu do 26. listopadu 2007 13.00 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III resp. osa IV) s Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz (sekce PRV/EAFRD).
Obdobně jako pro první kolo příjmu žádostí ministr zemědělství schválil výjimku týkající se stavebního povolení.
 
Žadatel odchylně od ustanovení kapitoly 5 Obecné části Pravidel „Žádost o dotaci“ a příslušných ustanovení Specifické části Pravidel, zejména pak seznamu „povinných příloh“ předkládá při registraci žádosti platné, ale ne pravomocné stavebního povolení. Na regionální odbor SZIF jej předkládá ve lhůtě 49 dnů od zaregistrování žádosti.
 
Jelikož do 42 denní lhůty pro administrativní kontrolu (vyplývá z kapitoly 5 Obecné část Pravidel) ze strany SZIF v případě 2. kola příjmu žádostí spadá období Vánočních svátků, povolil ministr zemědělství prodloužení lhůty pro administrativní kontrolu na 49 dní.
 
V rámci druhého kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:
–          opatření I.1.2 Investice do lesů
o       Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 330 mil. Kč[1] z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD[2] a spolufinancování z národního rozpočtu.
 
–          opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 476 mil. Kč
 
–          opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 755 mil. Kč
 
–          opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 49 mil. Kč
 
–          opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 111 mil. Kč
 
–          opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 371 mil. Kč
 
–          opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 309 mil. Kč
 
–          opatření III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
–          podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 778 mil. Kč
 
V rámci příjmu projektů pro podopatření III.2.1.1 záměr b) budou přijímány pouze ty projekty, které splní podmínku nákladové efektivnosti dané podílovým ukazatelem nákladů akce vztažených k počtu osob řešených danou akcí do výše 100.000 Kč na řešenou osobu.
 
–          podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 185 mil. Kč
 
–          opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 222 mil. Kč
 
–          opatření III.3.1 Vzdělávání a informace
o       Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 49 mil. Kč

Žadatelé v rámci opatření IV.1.1 tzn. místní akční skupiny (MAS) předkládající svůj Strategický plán LEADER – mohou podávat žádosti po šesti týdnech od vyhlášení Pravidel t,.j. od  19. listopadu do 21. prosince na Centrálním pracovišti SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, oddělení metodiky osy IV PRV.
 
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 718 mil. Kč pro vybraných 48 MAS na období 2007-2013.
 
Předpokládaný objem finanční podpory pro příjemce v rámci  opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie pro vybraných 48 MAS činí zhruba 1.87 mld mil. Kč na období 2007-2013.
 
 
Zdroj:
Petr Vorlíček, mluvčí MZe

 

if (document.zLightSetDataForForm) zLightSetDataForForm(‚formUID_514472693‘,null,null,true,true);

IVIEW END

Probíhá načtení stránky…