KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroverzní potravinové barvivo E 128 bude od 28.7.2007 zakázáno

08/08/07

Zdroj: MZe

 

Od 27.7.2007 vstupuje v platnost ve všech členských státech EU, tedy i v České republice, nařízení Evropské komise, kterým se zakazuje používání potenciálně karcinogenního barviva E128 červeň 2G jako potravinového barviva.

Toto barvivo bylo doposud povoleno pouze pro tzv. breakfest sausages (masné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6%) a pro hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné nebo obilné složky 4%.
 
Nařízením Komise publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 27. července 2007 se zakazuje od 28. července 2007 používání výše zmíněného barviva v potravinách a zakazuje se i dovoz potravin, které toto barvivo obsahují.