KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka poradenství a zpracování žádostí o dotace pro zemědělce

24/07/07

Zdroj: ZERA

– poradenství v oblasti dotačních titulů pro zemědělce (i podnikatele z nezemědělské  oblasti) nejen z Programu rozvoje venkova,

– informace o výzvách aktuálních i připravovaných,

– zpracování žádostí o dotace za výhodné ceny.

 

POZOR!

Na přelomu října a listopadu 2007 se očekává dle informací

Státního zemědělského informačního fondu v Praze otevření těchto opatření:

         I.1.2.1.   Zvyšování hospodářské hodnoty lesa

         I.1.2.2.   Lesnická technika

         I.1.2.3.   Technické vybavení provozoven  v lese

         I.1.2.4.   Lesnická infrastruktura

         I.1.3.1.   Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

         I.1.3.2.   Spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství

         I.3.1.      Další odborné vzdělávání a informační činnost

         I.3.3.      Předčasné ukončení zemědělské činnosti

         I.3.4.      Využívání poradenských služeb

         II.2.1.1.  První zalesnění zemědělské půdy

         III.1.1.    Diverzifikace činností nezemědělské povahy

         III.1.2.    Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

         III.1.3.    Podpora cestovního ruchu

         III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

         III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

         III.2.2.    Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

         III.3.1.    Informace a vzdělávání

 

V současnosti v jednání:

II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření,

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích – říjen/listopad 2007 nebo rok 2008.

 

II.2.2. Platby v rámci Natura 2000 v lesích,

II.2.3. Lesnicko-enviromentální platby – rok 2008.

 

Probíhá:

Do 27.7.2007 je možno podávat žádost o dotaci z opatření: Modernizace zemědělských podniků, Diverzifikace činností nezemědělské povahy b),c),d).

Do 20.7.2007 je možno podávat žádost o dotaci z opatření: Zahájení činnosti mladých zemědělců.

 

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

S pozdravem,

 

Ing. Kateřina Mičánková

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura

V. Nezvala 977

675 71 Náměšť nad Oslavou

Mob.: 724 566 854

Tel.:   568 620 547

katerina.micankova@zeraagency.eu

www.zeraagency.eu, www.komposty.cz

Příloha: Poradenství a zpracování žádostí o dotace pro zemědělství

 

 

 

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, PGRLF, SZIF