KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

20/06/07

Zdroj: SZIF

Včera, tj. 12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (projektová opatření) pro opatření vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Žádost o dotaci je možné stáhnout ve dvou formách:

1. Prostý PDF dokument – nelze pomocí PC vyplňovat hodnoty polí Žádosti o dotaci z PRV.

Žádosti jsou rozděleny dle charakteru do samostatných PDF dokumentů:

– Obecná část Žádosti o dotaci z PRV

– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.1.1

– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.3.2

– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření III.11.

2. Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV.

Žádost lze vyplňovat po stažení do vlastního PC – softwarový nástroj umožňuje dle charakteru jednotlivých polí vyplňovat pole pomocí číselníků, kalendáře (datumy), kontrolu jednotlivých polí, atd.

Ke správné funkci softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV je potřeba mít na svém PC nainstalován program Adobe Reader verze 8.0. Program Adobe Reader verze 8.0 je volně (zdarma) ke stažení formou odkazu z webových stránek SZIF nebo na http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html.

Po otevření softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV se zobrazí pouze obecná část Žádosti o dotaci z PRV – po zadání opatření/podopatření/záměru (strana Žádosti A1 pole 7., 8., 10.) se za obecnou částí Žádosti zobrazí specifická strana resp. strany Žádosti příslušného opatření.

Spolu s Žádostí o dotaci z PRV je na webových stránkách SZIF zveřejněn i Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova".

Michal ANTON

vedoucí oddělení metodiky osy 1 PRV