KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový internetový portál – www.infovenkov.cz – Vše o rozvoji venkova

28/06/07

Zdroj: MZe

Vše o rozvoji venkova
 
Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) otevřel pro veřejnost nový internetový portál www.infovenkov.cz, na němž budou v krátkém čase k dispozici informace k programům rozvoje venkova a další zajímavé užitečné informace z venkovského prostředí. Portál Infovenkov je jedním z bodů pilotního projektu ÚZPI „Informační a poradenský servis pro oblast rozvoje venkova.“
Projekt je součástí plnění komplexního úkolu pro rok 2007 při zajišťování vzdělávacích a informačních kampaní programu EAFRD – Program rozvoje venkova.
„ÚZPI je integrální součástí podpory vzdělanosti a osvěty ve venkovském prostoru. V souladu se svěřenými úkoly jsme připravili pro veřejnost další informační modul Infovenkov, který zapadá do celého redakčního komplexu informačních webových stránek známých, jako agronavigátor, bezpečnost potravin, poradenství a dalších. Chceme již v tomto roce přispět v podpoře rozvoje venkova rozšiřováním vzdělávání, poskytováním informací a šířením vědomostí. Jsem přesvědčen, že právě informační a vzdělávací práce, které ÚZPI provádí, jsou vysoce efektivní při zavádění náročných norem založených na právních předpisech Společenství v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti práce. Je to cesta, jak velice efektivně realizovat opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti našeho zemědělství, a tím pomáhat rozvoji venkova,“ sdělil ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských informací Ing. Josef Vozka.
  

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova