KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární komora vítá rozhodnutí EK

29/05/07

Zdroj: AK ČR

Brusel /Praha – Na postoj výboru Evropské komise, který v tomto týdnu  schválil program pro rozvoj českého venkova, v rámci něhož bude moci tuzemský venkov a zemědělství v letech 2007 až 2013 čerpat z unijních zdrojů 2,8 miliardy eur (asi 78 miliard korun reagovala agrární komorma ČR následovně:

"Schválení programu velmi vítáme. Jako jedni z prvních v unii tak budeme moci začít čerpat tyto peníze," reagoval prezident Agrární komory Jan Veleba.

Český program rozvoje venkova zahrnuje řadu opatření – od dotací na údržbu krajiny, přes modernizaci zemědělství a potravinářství, rozšiřování pracovních příležitostí na venkově až po zlepšování životního prostředí a lesnické dotace.

Největší část evropské pomoci (1,554 miliardy eur) půjde na zemědělské metody, které jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí, podporují biodiverzitu a uchovávají venkovskou krajinu, stejně jako na využívání obnovitelných energetických zdrojů. Celkem 630 milionů eur je určeno na podporu zemědělského a potravinářského průmyslu a na podporu inovací v těchto odvětvích. Dalších 477 milionů eur má být vynaloženo na vytváření pracovních příležitostí na venkově, na diverzifikaci aktivit na venkově a na rozvoj venkovské infrastruktury.

Prohlášení EK připomíná, že 54 procent plochy ČR je zemědělská půda. Asi polovinu z ní tvoří oblasti s nižšími příjmy. V zemědělství, které vytváří 3,1 procenta HDP, je zaměstnáno 3,8 procenta lidí v produktivním věku.