KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt Místní akční skupiny

06/02/07

Zdroj: MZe

Sdružení Růže schválený v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+), investiční záměr b)

Místní akční skupině Sdružení Růže v rámci podopatření 2.1.4., investiční záměr b) byl schválen projekt v částce podpory 448 000 Kč.

Informujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, že dne 23.1. 2007 bylo vydáno Rozhodnutí pro projekt předložený Místní akční skupinou (MAS) Sdružení Růže v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) 1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu. Číslo projektu je uvedeno na konci této zprávy. Žadatelé obdrží Rozhodnutí při podpisu Podmínek na regionálním odboru SZIF.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova