KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výplaty dotací v plném proudu

15/11/06

Zdroj: SZIF

Výplaty dotací v plném proudu

SZIF již od konce října vyplácí farmářům vyrovnávací příspěvky za hospodaření v méně příznivých oblastech tzv. LFA. K dnešnímu dni 6. listopadu 2006 bylo vyplaceno již 1 591 žadatelů v celkové výši téměř 1,3 miliardy Kč.  Žádostí bylo přijato skoro 9,3 tisíce, což představuje 2,9 miliardy korun. Drtivá většina Rozhodnutí, které předcházejí výplatám, by měla být vydána do prosince 2006.

Pro lepší orientaci v harmonogramu vydávání Rozhodnutí a výplat dotací uvádíme jejich předpokládané termíny. Všechny údaje jsou orientační a pro SZIF nezávazné. Snahou SZIF však je držet se těchto termínů a vyplatit dotace zemědělcům co možná nejdříve. Je třeba si uvědomit, že princip výplat dotací daný EU je takový, že v jednom roce farmář podá žádost o dotaci a v roce následujícím je mu vyplacena. Přesto SZIF začne vyplácet např. dotace v rámci jednotné platby na plochu SAPS v prvním možném termínu, což je 1. prosince 2006. 

Rozhodnutí na SAPS začnou žadatelé dostávat od poloviny listopadu. Celkem bylo přijato přes 21 tis. žádostí a vyplaceno bude zhruba 8,8 miliardy korun. Letošní sazba na hektar byla stanovena na 2 517,80 Kč.

Na výplaty SAPS ihned naváže poskytování národních doplňkových plateb Top-Up. Zhruba od poloviny prosince začnou žadatelům, kteří již budou mít pravomocná Rozhodnutí na SAPS,  přicházet Rozhodnutí na Top-Up. Předpokládané zahájení výplat bude stejně jako u SAPS ještě v prosinci 2006. Většina ze 17,5 tis. Rozhodnutí by měla být vydána do února 2007. Jedná se zhruba o 6 miliard korun. 

Také zhruba tisíc žadatelů o Oddělenou platbu za cukr obdrží Rozhodnutí až poté, co budou mít v rukou pravomocné Rozhodnutí na SAPS. První žadatelé by výplaty měli obdržet během ledna 2007. Vydání většiny rozhodnutí je předpokládáno na únor 2007.

Vydávání Rozhodnutí na vybraná opatření v rámci agroenvironmentálních opatření AEO se předpokládá během března 2007.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, SZIF