KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Životní prostředí

Životní prostředí

AKTUALITY

Voda v krajině – opatření ke zvýšení vododržnosti krajiny

18/03/20

Zdroj: Prezentace Ing. Romana Honzíka, VÚRV, v.v.i., pracoviště Chomutov ze semináře konaného dne 13.3.2020, Raná u Loun

Zemědělské minimum pro „zelené teroristy“ dnes o hospodaření v krajině z pohledu ekologie

17/03/20

Zdroj: www.idnes.cz

Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry NKÚ, protipovodňová opatření hodnotí dle zastaralých plánů a opomíjí změny v legislativě

03/03/20

Tisková zpráva MZe ČR z 2.3.2020

Newsletter číslo 1/2020

28/02/20

Zdroj: SZIF

Velké přehrady jsou na sucho připraveny, kvůli nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích

13/02/20

Tisková zpráva MZe ČR z 11.2.2020

Voda v krajině – opatření ke zvýšení vododržnosti krajiny

28/08/19

Pozvánka na seminář, který se koná dne 19.9.2019 od 9,00 hod. v modrém salonku v pavilonu „A“ výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích

Ministr Toman na konferenci Voda v krajině: Musíme lépe hospodařit s vodou a využívat moderní přístupy k jejímu zajištění v krajině

26/08/19

Zdroj: MZe ČR

Stanovisko MŽP ve věci použití plošné povrchové aplikace rodenticidů ke tlumení přemnožených populací hrabošů polních

19/08/19

Zdroj: AK ČR

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2019

19/08/19

Zdroj: AK ČR, ÚKZUS

CO2 a metan? Co takhle půda, lesy, voda?

12/08/19

Zdroj: AK ČR