KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Legislativa

Zákony, vyhlášky, nařízení

AKTUALITY

Vláda schválila základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav v lesích

18/02/20

Tisková zpráva MZe ČR z 17.2.2020

Evropské zpravodajství k 14.2.2020

14/02/20

Vydává OAK Most – KIS ÚK

Chystaná novela zákona o myslivosti dá myslivcům nové možnosti, jak snížit počty spárkaté zvěře a ochránit tak lesy

13/02/20

Tisková zpráva MZe ČR z 12.2.2020

Metodický pokyn SVS – včelařství

05/02/20

Zdroj: Spolek Krušnohorských Včelařů

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)

20/08/19

Zdroj: MZe ČR

Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období

20/08/19

Zdroj: MZe ČR

Blesková informace k povolení použití přípravku STUTOX II

19/08/19

Zdroj: AK ČR

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2019

19/08/19

Zdroj: AK ČR, ÚKZUS

Vyřizování dotací přejde z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond

13/08/19

Zdroj: Deník Zemědělec

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu úhynu nebo nucené porážky zvířete

09/08/19

Zdroj: SZIF