KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace »

Dotace

Finanční pomoc zemědělcům

AKTUALITY

Informace pro žadatele o platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a AEKO a EZ

12/03/20

Zdroj: SZIF

SZIF bude přijímat žádosti ovocnářů druhé etapy jarních mrazů 2019

11/03/20

Zdroj: SZIF

Nejčastější důvody ukončení žádosti v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

10/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté

09/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Ostatní, SZIF

Ministr Toman: S německou ministryní Klöcknerovou jsme se shodli na potřebě silného zemědělského rozpočtu i dvouletém přechodném období SZP

07/03/20

Tisková zpráva MZe ČR z 6.3.2020

Evropské zpravodajství z 6.3.2020

06/03/20

Vydává OAK Most – KIS ÚK

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách

05/03/20

Žádost o dotaci v termínu od 28.4.2020 do 7.5.2020

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov koz, bahnic a produkci brambor pro výrobu škrobu

03/03/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů

25/02/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

12/02/20

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, Dotace, SZIF