KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství


AKTUALITY

Informace pro žadatele z programu Leader

20/09/05

Článek AGROWEB

Zařazeno v Aktuality

Skladovatelé nabídli SZIF kapacity na více než půl milionu tun obilí

20/09/05

Článek AGROWEB

Zařazeno v Aktuality

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

20/09/05

Článek APIC

Co znamená pojem Cross Compliance

20/09/05

Článek KIS ÚK

Zařazeno v Aktuality

Prohlášení AK ČR a ČMSZP 15.9.2005

20/09/05

Článek APIC

Zařazeno v Aktuality

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

20/09/05

Do operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství byl zařazen nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR

POZVÁNKA EKOTECH polní den

15/09/05

Pozvánka 22. 9.2005

Zařazeno v Aktuality

Informace zástupce AK ČR v Bruselu

14/09/05

Informace AK ČR – p. Karel Matoušek

Zařazeno v Aktuality

Informace vedení AK ČR

14/09/05

Informace AK ČR – Žně 2005

Zařazeno v Aktuality

Informace pro žadatele – Dotace AEO – Pěstování meziplodin

14/09/05

Informace SZIF pro žadatele, kteří podali žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření AEO – Pěstování meziplodin

Zařazeno v SZIF