KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává zemědělcům víc času na přípravu

14/03/24

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) odkládá termín spuštění nových podmínek pro hospodaření na erozně ohrožené půdě (DZES 5) na červenec 2025. Snahou je poskytnout zemědělcům dostatečný čas na přípravu, zejména na uzpůsobení osevních plánů.

„Vycházíme z diskusí se zemědělci. Nachystané změny DZES 5 jsou tak zásadní, že zemědělci a kontrolní aparát potřebují na přípravu delší čas. Neznamená to však, že odkladem rezignujeme na protierozní ochranu. Naopak, snažíme se vhodně nakombinovat jednotlivé environmentální požadavky Společné zemědělské politiky, aby měly co největší efekt na ochranu půdy a zemědělské krajiny,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nová pravidla DZES 5 (Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu) přinesla rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Vedle silně erozně ohrožených ploch a erozí neohrožených ploch byly nově vymezeny dvě odlišné kategorie mírně erozně ohrožených ploch. Zemědělci na nich musí volit šetrnější metody hospodaření, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Za porušení jim hrozí zkrácení dotací. Zatímco dosud se pravidla DZES 5 týkají 25 % orné půdy v ČR, nově to bude 65 %.

Při schvalování strategického plánu Společné zemědělské politiky byl do podmínek DZES 5 zakotven závazek upravit od roku 2024 vymezení erozně ohrožené půdy podle parametrů Vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí.

Při přípravách nového nastavení se však projevila složitost a rozsah všech potřebných změn, a MZe proto po diskusích se zemědělci i odborníky na ochranu půdy stanovilo, že je potřeba spuštění nových podmínek odložit o rok, tedy na hospodářský rok 2025/2026.  Posunem termínu na červenec 2025 bude dost času na informování zemědělců, detailní proškolení a také dokončení technického a metodického rámce podmínek, včetně nastavení kontrolních postupů.

Ani odklad účinnosti nového DZESu 5 neoslabí protierozní ochranu. Stále platí pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených půdách podle dosavadního znění DZES 5, která se vztahují na čtvrtinu výměry orné půdy v České republice, což je v porovnání s řadou členských zemí EU více než dvojnásobný rozsah DZES 5.

Nadále platí i další související podmínky, které doplňují postupy protierozní ochrany. Například pole s monokulturou nesmí být větší než 30 hektarů a podmínka zajištění pokryvu pozemku po sklizni, jako ochrana proti erozi. MZe se rovněž věnuje ochraně krajinných prvků.

Cílem standardu DZES 5 je ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze, jako je například zaplavení nebo zanesení komunikací a dalších staveb splavenou půdou.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství