KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologičtí zemědělci, podniky, prodejci, regiony i města se mohou začít hlásit do soutěže o Ceny EU za ekologickou produkci (EU Organic Awards)

08/03/24

Evropská komise bude letos už potřetí udělovat ceny za ekologickou produkci v sedmi hlavních kategoriích. O ocenění za ekologické zemědělství tak mohou usilovat zemědělci a zemědělkyně, města, regiony, podniky i restaurace.

Cílem soutěže je zvýšení spotřebitelské poptávky po ekologických produktech a vyšší povědomí veřejnosti o vlastnostech a výhodách ekologického zemědělství.

Ocenění EU za ekologickou produkci zahrnuje 7 kategorií a 8 individuálních ocenění:

  • nejlepší ekozemědělkyně / nejlepší ekozemědělec
  • nejekologičtější region
  • nejekologičtější město
  • nejekologičtější biodistrikt
  • nejlepší malý/střední podnik zaměřený na zpracování ekologických potravin
  • nejlepší maloobchodní prodejce ekologických potravin
  • nejekologičtější restaurace/stravovací služba

Porota složená se zástupců evropský organizací bude posuzovat už fungující projekty, které přinesly prokázané výsledky.

Přihlášky je možné podávat od 4. března do 12. května 2024, na stránkách EU. Ceny nejsou finanční, ale informační materiály vítězů může Evropská komise použít ke komunikačním účelům.

Slavnostní předávání ceny je naplánováno na Den ekologického zemědělství EU, 23. září 2024.

Podrobnější informace včetně podmínek účasti.

Přílohy

Příloha č. 1 – Leták EU awards 2024 (eng)
 STÁHNOUT(pdf, 5 MB)
Příloha č. 2 – Ochrana osobních údajů Eu awards (eng)
 STÁHNOUT(pdf, 223 kB)
Příloha č. 3 – Praktické pokyny Ceny EU
 STÁHNOUT(pdf, 261 kB)
Příloha č. 4 – Všeobecný úvod EU awards
 STÁHNOUT(pdf, 282 kB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství