KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

4. žňové zpravodajství k 31. červenci 2023

31/07/23

Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 30. červenci 2023. Sklizeno 40,19 % ploch obilnin a 65,02 % ploch řepky.

Podle čtvrtého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 30. 7. 2023 sklizeň základních obilovin a řepky postoupila i přes přecházející zvlněnou studenou frontu s výskytem častějších bouřek procházející napříč celou republikou, a nezbrzdila tak ve 30. týdnu, tedy posledním červencovém, příliš průběh žňových prací. Sklizeno je již přes půl milionu hektarů obilnin a necelých čtvrt milionu hektarů řepky. Žňové zpravodajství poprvé doplňuje informace o kvalitě sklizených obilovin.

Zhruba po měsíci žňových prací je v ČR sklizeno 500 409,30 ha obilnin (40,19 %), což je zhruba o 33,55 % méně v porovnání se zjištěným stavem k loňskému roku, kdy již bylo sklizeno 60,48 % ploch obilnin. Průměrný hektarový výnos zatím dosahuje velmi pěkných 6,53 t/ha, tj. o 12,01 % více než byl výnos obilnin v loňském roce (5,83 t/ha). Celková produkce základních obilovin dosáhla 3 266,4 tis. tun. Lokální rozdíly v postupu sklizně jsou patrné i v letošním roce. Největší sklizenou plochu má Jihomoravský kraj (70,18 %), následovaný krajem Plzeňským (52,73 %) a krajem Ústeckým (49,40 %). Nejpomaleji postupují žňové práce obilnin v kraji Karlovarském (13,67 %), Libereckém (17,07 %) a Moravskoslezském (19,41 %).

Naše hlavní obilnina, pšenice ozimá, je sklizena na ploše 299,08 tis. ha, tj. 38,39 % ploch. Celková produkce ozimé pšenice dosáhla 2 007,18 tis. tun při průměrném výnosu 6,71 t/ha. Průměrný výnos je vyšší o 8,93 %, než byl výnos sklizně roku 2022. Pšenice jarní je sklizena na 4,13 % ploch, což představuje 1 458,69 ha. Dosavadní produkce dosáhla 6 586,52 tun při průměrném výnosu 4,52 t/ha, oproti loňskému roku je hektarový výnos jarní pšenice o 4,44 % nižší.

Sklizeň ozimého ječmene finišuje, sklizeno je již 98,66 % ploch, tj. 127,02 tis. ha. Průměrný výnos je oproti loňské sklizni vyšší o 6,04 % (6,50 t/ha) a produkce aktuálně činí 826,1 tis. tun. Ječmen jarní je sklizen na 34,27 % ploch, tj. 65,93 tis. ha. S průměrným hektarovým výnosem 5,94 t/ha tak jeho dosavadní produkce činí 391,44 tis. tun.

Sklizeň žita mírně pokročila a sklizeno je 1 855,12 ha, tj. 7,52 % ploch, produkce zatím dosahuje 8 268,78 tuny při průměrném výnosu 4,46 t/ha. Triticale je sklizeno na ploše 4 150,51 ha (9,88 % ploch). Produkce triticale dosáhla při průměrném výnosu 5,54 t/ha 22 990,77 tun. Nejméně je k poslednímu červencovému týdnu sklizeno 2,14 % ploch ovsa, což představuje zatím 919,86 ha, produkce je na úrovni 3 887,32 tun a průměrný hektarový výnos činí 4,23 t/ha.

Řepka je sklizena již na 65,02 % ploch výměry. K aktuálnímu datu je sklizeno 247 057,41 ha, loni byla touto dobou řepka sklizena na 77,79 % ploch. Produkce řepky při průměrném hektarovém výnosu 3,35 t/ha zatím dosahuje 826,61 tis. tun. V porovnání s průměrným hektarovým výnosem loňského roku (3,39 t/ha) jsou dosavadní hodnoty průměrného výnosu mírně, tedy o 1,18 % nižší.

Kvalita obilovin
K 28. červenci 2023 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno podle požadavků ČSN 461100-2 na kvalitu pro pšenici potravinářskou 18 vzorků pšenice z letošní sklizně. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 12. – 21. 7. 2023, z toho bylo 17 vzorků původem z Jihomoravského kraje a jeden vzorek z kraje Zlínského.

Kvalita dosud analyzované pšenice, která byla sklizena v prvních dvou dekádách měsíce července je s ohledem na objemovou hmotnost a číslo poklesu velmi dobrá. Obsah dusíkatých látek je velmi variabilní, průběžně je však nižší než v roce minulém. Nižší obsah dusíkatých látek je zejména u porostů pšenice, které prozatím vykazují vysoký výnos. V souvislosti s nižším obsahem dusíkatých látek má taková pšenice obvykle i nižší hodnoty sedimentačního testu.

Na kvalitu sklizeného zrna bude mít zajisté vliv počasí následujících dní. Pokud jsou vystaveny zralé klasy pšenice po delší dobu vlhkým podmínkám, dochází v zrnu ke kvalitativním změnám, kdy negativně může být ovlivněna zejména objemová hmotnost a číslo poklesu.

Další výsledky postupu žní budou zveřejněny příští pondělí po 15. hodině. Žňové zpravodajství bude také průběžně doplňováno o zprávu ke kvalitě sklizených obilovin.

Přílohy