KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

3. žňové zpravodajství k 24. červenci 2023

24/07/23

Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 23. červenci 2023. Sklizeno 28 % ploch obilnin a 39,60 % ploch řepky.

Sklizeň obilnin ve třetím červencovém týdnu postoupila do své druhé čtvrtiny a sklizeň řepky je ve druhé třetině.

Podle třetího šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 23. 7. 2023 se ve 29. týdnu naplno rozjela sklizeň obilnin, ale i řepky ve všech krajích ČR, a to především díky tropickým teplotám, které umožnily intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2022 je výrazně rychlejší průběh sklizňových prací u ječmene ozimého, kdy k letošnímu 23. červenci je sklizeno již 96,70 % ploch, oproti 88,38 % ploch ke dni 24. 7. 2022.

Aktuálně je sklizeno 348,61 tis. ha obilnin (28 % ploch), což je zatím zhruba o 28 % méně v porovnání se stavem zjištěným touto dobou (k 24. 7.) v roce 2022. Postup sklizně vykazuje i v letošním roce lokální rozdíly. Značnou část obilnin má sklizenou již tradičně Jihomoravský kraj, a to přes polovinu svých ploch (51,82 %), následovaný krajem Plzeňským (42 %). Nejpomaleji probíhají žně obilnin v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, kde je zatím sklizeno 7,36 %, resp. 11,38 % ploch. Celková produkce obilovin dosáhla 2 272,10 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 6,52 t/ha, což je oproti hektarovému výnosu ročníku 2022 (5,83 t/ha) zhruba o 12 % vyšší výnos.

Sklizeň pšenice ozimé pokročila ve všech krajích, sklizeno je 190,23 tis. ha, tj. 24,42 % ploch. Produkce ozimé pšenice dosahuje 1 263,81 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 6,64 t/ha. V porovnání s loňskou produkcí touto dobou je výnos o 6,24 % vyšší. U pšenice jarní je sklizeň zatím na začátku, první sklizené hektary hlásí kraj Ústecký (5,22 % sklizených ploch), Olomoucký kraj (1,18 %), nejdále pokročila sklizeň jarní pšenice tradičně v Jihomoravském kraji, kde je sklizeno již 23,65 % jejich ploch.

Razantně postoupila sklizeň ozimého ječmene, ke sklizni je posledních 4,25 tis. ha. K 29. týdnu je sklizeno 96,70 % ploch, v porovnání s loňským rokem bylo touto dobou sklizeno 88,38 % ploch. Produkce aktuálně činí 809,97 tis. tun, průměrný hektarový výnos je zatím 6,51 t/ha, což je o 6,2 % více než výnos roku 2022 (6,13 t/ha). Sklizeň ozimého ječmene je definitivně ukončena v kraji Jihočeském a Plzeňském. Ječmen jarní je sklizen na 16,18 % ploch, tj. 31,12 tis. ha. S průměrným hektarovým výnosem 5,93 t/ha tak jeho dosavadní produkce činí 184,57 tis. tun. Sklizeň jarního ječmene ještě nezačala v kraji Karlovarském, Libereckém a kraji Vysočina.

Sklizeň žita i triticale se rozšířila na polovinu území ČR, je sklizeno 523,75 ha žita, tj. 2,12 % ploch, resp. 1,45 tis. ha triticale (3,46 % ploch). Produkce žita dosáhla při průměrném výnosu 4,55 t/ha 2,38 tis. tun, triticale má doposud produkci 7,89 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 5,43 t/ha.

Na začátku je sklizeň ovsa, je sklizeno prvních 41,87 ha (0,10 % plochy), produkce zatím dosáhla úrovně 246,61 tun a průměrný hektarový výnos činí 5,89 t/ha.

Sklizeň řepky se ve třetím červencovém týdnu rozšířila do všech krajů. K aktuálnímu datu je sklizeno 150,47 tis. ha, tj. 39,60 % ploch řepky, vloni byla touto dobou řepka sklizena již na 49,92 % ploch. Produkce řepky při průměrném hektarovém výnosu 3,23 t/ha zatím dosahuje 485,86 tis. tun. V porovnání s průměrným hektarovým výnosem za loňský rok (3,39 t/ha) jsou dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím o 4,7 % nižší. Průměrné výnosy řepky kolísají v rozmezí od 2,93 t/ha v Plzeňském kraji do 3,79 t/ha v Olomouckém kraji. Nejvíce ploch řepky je sklizeno v kraji Jihomoravském 73,12 %, Ústeckém 64,35 % a Zlínském 50,32 %. Nejméně sklizených hektarů hlásí kraj Karlovarský, a to 3,72 %.

Lze předpokládat, že postup žňových prací v posledním červencovém týdnu zbrzdí očekávané ochlazení a dešťové přeháňky.

Výsledky postupu žní budou zveřejňovány, komentovány a porovnávány s loňským rokem každé pondělí. V polovině žňových prací, zhruba na přelomu měsíce července/srpna bude žňové zpravodajství doplněno o více informací ke kvalitě sklizených obilovin.

Přílohy