KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

2. žňové zpravodajství k 17. červenci 2023

17/07/23

Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 16. červenci 2023. Sklizeno 10,85 % ploch obilnin a 6,46 % ploch řepky.

Sklizeň obilnin letos začala již v posledním červnovém týdnu, a to sklizní ozimého ječmene v kraji Jihomoravském a Středočeském. Nejdříve pozvolný postup žňových prací v prvním červencovém týdnu se ve 28. týdnu u obilnin rozjel naplno, v porostech obilnin byly kombajny vidět již ve všech krajích ČR.

Podle druhého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 17. 7. 2023 je sklizeno 135,1 tis. ha obilnin, což představuje 10,85 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 875,9 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 6,48 t/ha, oproti loňskému výnosu touto dobou je aktuálně o 9,7 % vyšší. Loni bylo touto dobou sklizeno již 184,1 tis. ha, tj. 14,17 % ploch, průměrný hektarový výnos byl na úrovni 5,91 t/ha. Nejvyšší průměrný výnos je hlášen z Královéhradeckého kraje, a to 7,48 t/ha, nejnižší zatím udává Karlovarský kraj (4,5 t/ha). Nejvíce postoupila sklizeň obilnin v Plzeňském kraji (21,17 % sklizených ploch), následovaná krajem Jihomoravským (18,78 %) a na začátku je sklizeň v Kraji Vysočina (0,97 % ploch).

Žňové práce nejvíce pokročily u ozimého ječmene, kdy je aktuálně sklizeno 96,1 tis. ha, v porovnání s loňskou sklizní je letošní podíl sklizené plochy zhruba na stejné úrovni 74,66 %. Produkce ozimého ječmene činí 624,6 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 6,50 t/ha.

Pšenice ozimá se začala sklízet na většině území České republiky, vyjma kraje Karlovarského, Libereckého a Vysočiny. Produkce aktuálně činí při průměrném výnosu 6,50 t/ha 227 tis. tun. Plocha sklizené pšenice je na úrovni 34,9 tis. ha, tj. 4,48 % podílu sklizených ploch, v loňském roce bylo touto dobou sklizeno 10,49 % ploch ozimé pšenice (84,1 tis. ha).

Na začátku je teprve sklizeň pšenice jarní, kdy je sklizeno prvních 38,56 ha (0,11 %), produkce zatím činí 201,3 tuny a průměrný hektarový výnos je 5,22 t/ha. Produkce jarního ječmene dosáhla 23,3 tis. tun, průměrný výnos 5,98 t/ha a sklizeno je 3,9 tis. ha, což je 2,03 % plochy jarního ječmene.

První sklizené hektary žita hlásí kraj Jihomoravský, a to 52 ha, průměrný výnos je 3,52 t/ha, prozatím produkce 183 tun. Triticale vykazuje meziročně vyšší průměrný hektarový výnos 7,22 t/ha, což při sklizených 67,7 ha představuje produkci 488 tun.

Sklizeň řepky se z Jihomoravského a Středočeského kraje ve 27. týdnu rozšířila ve druhém červencovém týdnu postupně, kromě kraje Karlovarského, Libereckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina, také do ostatních krajů.

K aktuálnímu datu je sklizeno 24,6 tis. ha ploch řepky, tj. 6,46 %, loni touto dobou byla řepka sklizena již na 12,3 %. Letošní produkce řepky dosahuje zhruba 73,4 tis. tun při průměrném hektarovém výnosu 2,99 t/ha, v porovnání s loňskou sklizní touto dobou (3,07 t/ha) je výnos zatím mírně nižší o 2,6 %.

Nástup vlny tropických teplot urychluje dozrávání obilnin ale i řepky, lze tak očekávat, že žňové práce se rozjedou na celém území ČR.

V polovině žňových prací, zhruba na přelomu měsíce července/srpna žňové zpravodajství doplní informace o kvalitě sklizených obilovin.

Přílohy