KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

07/04/23

Tisková zpráva – Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní. Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tzv. Solidarity Lanes, by mělo primárně směřovat na trhy mimo EU, kam bylo původně určené. O situaci dnes ráno mimořádně jednala pracovní skupina na Ministerstvu zemědělství (MZe).

„V České republice je kvalita obilí a olejnin dlouhodobě na vysoké úrovni a udržíme ji i nadále. Proto jsme se dnes dohodli, že se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zaměří na kontroly veškerého dovozu zemědělských komodit ze zahraničí. Na prvním místě je pro nás jednoznačně zdraví spotřebitelů, i proto je u nás systém kontrol dlouhodobě velmi přísný,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

V kontextu situace na zemědělských trzích zejména po invazi Ruska na Ukrajinu Ministerstvo zemědělství již několik měsíců intenzivně monitoruje mj. vývoj dovozu obilovin a olejnin, ale i jiných komodit. Dovoz obilovin do EU v důsledku válečného konfliktu vzrostl, a to přesto, že EU je v produkci obilovin soběstačná.

„Udržení vývozu zemědělských produktů z Ukrajiny považujeme za velmi důležité z hlediska globálního potravinového zabezpečení a podpory ukrajinské ekonomiky, proto i nadále podporujeme pokračování autonomních obchodních opatření a rozvoj takzvaných Solidarity Lanes, jejichž fungování jsme prosadili během našeho předsednictví v Radě EU. Je zřejmé, že tyto koridory plní svůj účel a výrazně pomáhají jak zlepšení odolnosti ukrajinské ekonomiky, tak uklidnění situace na světových trzích s obilovinami včetně zajištění potravin pro rozvojové země,“ uvedl ministr Nekula.

Zklidnění situace na světových trzích je dobře patrné na poklesu cen na komoditních burzách. Ceny obilovin jsou v podstatě již na předválečné úrovni, výrazně nižší, než v loňském roce jsou také ceny pohonných hmot či elektrické energie a plynu. „To vše by se mělo propsat i do cen potravin pro spotřebitele. Situaci pečlivě sledujeme, analyzujeme veškerá dostupná data, intenzivní jsou také kontroly dozorových orgánů. Příští týden bude o aktuálním vývoji cen potravin znovu jednat meziresortní skupina. Je třeba vytvořit větší tlak na to, aby se snižující ceny vstupů rychleji propsaly do koncových cen v obchodech,“ řekl ministr Zdeněk Nekula.

Podle MZe je nadále nutné důkladně monitorovat veškeré dopady dovozu z Ukrajiny do EU včetně vlivu na trh Unie a domácí producenty. Je třeba zajistit, aby zboží nezůstávalo v zemích bezprostředně sousedících s Ukrajinou, ale bylo exportováno prioritně mimo EU. Podle dostupných dat se od února 2022 do ledna 2023 z Ukrajiny do EU vyvezlo 3 526 tis. tun pšenice, což je meziročně desetkrát více. Pokud by trend pokračoval, mohlo by to evropské pěstitele výrazně poškodit. Musí totiž plnit výrazně přísnější podmínky pěstování oproti dovozovému obilí.

„Dopady na naše zemědělce jsou však i v jiných oblastech, velmi dobře je to vidět u jablek, kde došlo kvůli embargu na vývoz jablek do Ruska a Běloruska k výraznému přehlcení evropského trhu. To snížilo ceny zemědělských výrobců na úroveň, která pro ně přestává být rentabilní. Vysoké ceny krmiv a energií zase ovlivnily především chov prasat. I proto chci, aby Evropská komise poskytla zasaženým zemím balíček mimořádné pomoci podobně, jako to bylo v loňském roce. Již jsem o tom hovořil s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským, téma budu řešit i na nadcházející Radě ministrů v Lucemburku,“ dodal ministr Nekula.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství