KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu

21/03/23

Tisková zpráva – K prvnímu jednání se dnes na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci kontrolních akcí.

„Chci zdůraznit, že naším hlavním cílem je ochrana spotřebitelů a zajištění zdravého konkurenčního prostředí na našem trhu. Jednotlivé dozorové instituce musí na základě analýzy rizik zintenzivnit svoji činnost v oblasti kontrol a v případech, kde to kompetence umožňují, společně připravit cílené kontrolní akce. Ty se budou týkat celého potravinového řetězce, od zemědělců, přes potravináře až po obchodníky. Poctiví se nemají čeho obávat, ti nepoctiví ale musí pocítit, že jejich chování je neakceptovatelné,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nejdůležitějšími dozorovými orgány v oblasti cen a dodržování pravidel prodeje jsou Česká obchodní inspekce a Specializovaný finanční úřad. Proto jsou součástí pracovní skupiny nejen zástupci Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, které tyto dozorové orgány metodicky řídí. V oblasti bezpečnosti, kvality potravin a uvádění nepravdivých informací je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce, příp. Státní veterinární správa, které spadají do kompetence MZe. Zmíněné dozorové orgány budou pracovní skupinu pravidelně informovat o výsledcích kontrol v oblasti potravin a ministr zemědělství bude o vývoji průběžně informovat vládu.

Další diskutovanou problematickou oblastí jsou pravidla pro poskytování slev. Podle ministra Nekuly není v žádném případě záměr slevy omezovat, naopak, obchodníci mají o zákazníky zdravě soutěžit co nejnižší cenou. Je ale nutné, aby slevové akce dodržovaly jasná pravidla platná podle novely zákona o ochraně spotřebitele od letošního ledna a nedocházelo k jejich účelovému obcházení.

„Probírali jsme i konkrétní příklady, na které jsme narazili v praxi a na které nás upozornila veřejnost či média, za což jim všem velmi děkuji. Jeden příklad za všechny. Čokoládu, která běžně stojí kolem 40 korun, obchodník na několik dní zdraží na 95 korun a následně ji nabízí s údajnou slevou 62 procent za 36 korun. Cena 95 korun jasně vybočuje z obvyklé ceny a jednoznačně slouží pouze k tomu, aby obchodník mohl nabídnout zdánlivou slevu, která ve skutečnosti žádnou slevou není. Odmítám se spokojit s vysvětlením, že spotřebitel byl o ceně informován, a tudíž je to v pořádku. Není, a nikdo tady nebude ze spotřebitelů dělat hlupáky,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Kontrolní orgány musí maximálně využívat stávající zákonné možnosti a teprve v případě, že se některý ze zákonů ukáže jako nedostatečný, bude MZe navrhovat ve spolupráci s ostatními resorty úpravu těchto zákonů. Pracovní skupina se znovu sejde za dva týdny, kdy by měla mít k dispozici aktuální údaje k podnětům veřejnosti zaslaným na MZe.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství