KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vzdělávací publikace AK ČR vydané v roce 2022

13/02/23

V rámci dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, zorganizovala a vydala za posledních pět let Agrární komora České republiky již více než stovku publikací. Rok 2022 nebyl výjimkou a byly vytvořeny další čtyři publikace, které jsou níže ke stažení. Publikace je možné zaslat i v tištěné podobě. Pro více informací pište na: selivanenko@akcr.cz

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz,
Ph.D., Ing Josef Holec, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Jiří Kunte, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Ing. Andrea Rychlá,
Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Mgr. Viktor Vrbovský, Dis., Ing. Petr Zábranský, Ph.D.,
Brukvovité meziplodiny
IBSN: 978-80-88351-23-8

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Příručka pro bezpečnou přepravu přípravků na ochranu rostlin
IBSN: 978-80-88351-26-9

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Čištění postřikovačů
IBSN: 978-80-88351-25-2

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Biočistící systémy zbytků vod znečištěných přípravky na farmách
IBSN: 978-80-88351-24-5

Brožura ke stažení