KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila Strategický plán SZP na období 2023–2027

18/10/22

Dne 12. 10. 2022 vláda schválila usnesením č. 860 Strategický plán SZP na období 2023–2027.

Jde o znění dokumentu, které obsahuje zapracované připomínky Evropské komise. V tomto znění byl dokument také odeslán k finálnímu schválení Evropské komisi.

Vypořádání veškerých obdržených vyjádření a připomínek k návrhu SP SZP 2023–2027 i k vyhodnocení SEA je obsahem Přílohy č. 2 ke Stanovisku SEA.

Přílohy

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality, SZP, Zemědělství