KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil sazby hlavních zemědělských dotací, přímých plateb, pro rok 2022

11/10/22

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2022. Jde o hlavní zemědělské dotace. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

Sazby přímých plateb pro rok 2022 zahrnují jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS), platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening), platbu pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS).

Rovněž v tomto roce se Česká republika rozhodla využít možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. První zálohy přímých plateb budou žadatelům vypláceny již začátkem listopadu 2022. Sazba na SAPS bude v roce 2022 činit 3 213,91 korun na hektar, sazba platby na Greening byla stanovena ve výši 1 767,75 korun na hektar.

„Chceme podporovat především mladé zemědělce, aby byla v oboru zajištěna generační obměna. Proto byla zachována vyšší sazba pro platbu pro mladé zemědělce, která představuje částku ve výši 50 % sazby na SAPS. Tato sazba je letos 1 606,95 korun na hektar, kterou zemědělci mladší 40 let získají navíc k ostatním podporám z přímých plateb,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Schváleny jsou také sazby pro platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na tzv. citlivé komodity přes 3,1 miliardy korun. Citlivé komodity jsou podporované proti jiným pěstovaným rostlinám nebo chovaným zvířatům, protože jejich výroba je pracná a zároveň důležitá pro udržení potravinové soběstačnosti, zaměstnanosti na venkově nebo péči o krajinu.

Sektor Sazba

(Kč/jednotka)

Chmel 14 789,21
Škrobové brambory 14 360,56
Ovoce velmi vysoká pracnost 11 063,93
Ovoce vysoká pracnost 7 658,06
Zelenina velmi vysoká pracnost 9 783,68
Zelenina vysoká pracnost 3 580,07
Konzumní brambory 4 441,69
Cukrová řepa 6 924,18
Bílkovinné plodiny 1 778,18
Masná telata 7 809,80
Dojnice 3 541,83
Ovce a kozy 4 082,98

Výše přímých plateb jsou přepočteny dle kurzu Evropské centrální banky ke dni 30. září 2022, tedy 24,549 Kč/euro. Všechny dotace bude vyplácet platební agentura Státní zemědělský intervenční fond.

Evropské platby pak z národních zdrojů ještě doplní přechodné vnitrostátní podpory (PVP) poskytované na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka a ovce a kozy. PVP jsou vypláceny pouze těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána platba SAPS. Sazby pro tyto platby budou zveřejněny v listopadu 2022.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství