KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o stavu zemědělství ČR 2021: Produkce zemědělského odvětví byla nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliardy korun

17/08/22

Tisková zpráva – Produkce zemědělského odvětví byla v roce 2021 nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliardy korun. Meziročně došlo, stejně jako v předchozích letech, k nárůstu rostlinné produkce z 87,4 miliardy korun v roce 2020 na 91,1 miliardy korun v roce 2021. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství, kterou dnes projednala vláda.

„Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro rok 2021 potvrzují nárůst hodnot většiny hlavních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale i ve srovnání s posledními pěti lety, a to především díky růstu zemědělské produkce,“ řekl ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ceny zemědělských výrobců se v roce 2021 zvýšily o 6,9 %, současně s tím rostly i ceny vstupů do zemědělství o 5,9 %. Ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,8 %. Spotřebitelské ceny v průměru vzrostly rovněž o 0,8 % oproti roku 2020.

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2021 snížil o 0,26 % na 3,58 % v důsledku dalšího navýšení celkových veřejných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje státního rozpočtu kvůli zavádění opatření souvisejících s epidemií covidu již v roce 2020 vzrostly, loni došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení o 3,5 %. Výdaje státu do zemědělství v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 klesly o 5 % na 64,1 miliardy korun.

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství se loni proti předcházejícímu roku velmi mírně snížil o 0,2 % a činil 93,2 tisíce zaměstnanců. Podíl zaměstnanců odvětví na celkovém počtu zaměstnanců se však výrazně nezměnil a byl 2,34 %. Počet zaměstnanců v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) klesl na 78,7 tisíce, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců činí 1,98 %. Průměrná mzda v zemědělství v roce 2021 dosáhla 79 % průměru mezd v ČR.

Podíl zemědělství včetně lesnictví a rybolovu na hrubé přidané hodnotě v základních běžných cenách (2,15 %) se meziročně prakticky nezměnil, což platí i pro samotné zemědělství (1,8 %). Pokračovalo postupné každoroční snižování celkové zaměstnanosti v zemědělství, když podíl pracovníků na celkové zaměstnanosti klesá pod 2 %.

Obrat českého agrárního zemědělského obchodu loni vzrostl o 6,9 % na 497,5 miliardy korun, vzhledem ke zvýšení hodnot exportu i importu. Hodnota dovozu se zvýšila o 19,1 miliardy korun, tj. o 7,6 %, na 270 miliard korun, hodnota vývozu vzrostla o 13,1 miliardy korun, tj. o 6,1 %, na 227,5 miliardy korun. Pasivní bilance českého agrárního zemědělského obchodu se v roce 2021 v důsledku výraznějšího nárůstu dovozu než vývozu opět meziročně zhoršila, a to o 6,1 miliardy na 42,3 miliardy korun. Stupeň krytí dovozu vývozem se ve stejné době snížil o 1,2 % na 84,3 % a podíl schodku na vývozu se zvýšil o 1,7 % na 18,7 % (zhoršení obou hodnot po výjimečném roce 2020).

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství