KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 11. červenci 2022

11/07/22

Komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice k 11. červenci 2022.

Jarní sucho v roce 2022 urychlilo vývoj veškeré vegetace v ČR, a tak žňové práce začaly zhruba ve stejném termínu jako v roce 2021, a to v 26. týdnu. Stav porostů obilovin a řepky byl stejně jako v roce 2021 silně poznamenán dosavadním průběhem počasí, neboť v posledních měsících (květen, červen 2022) byl zaznamenán na většině území ČR nadprůměrný úhrn srážek, místně padaly i kroupy. Porosty obilovin, ale i řepky, dozrávají vlivem střídání vysokých a nízkých teplot velmi rychle, a proto v nejteplejších oblastech jižní Moravy, středních Čech, ale i v ostatních krajích začala sklizeň ozimého ječmene a řepky.

Sklizeň obilovin a řepky v 26. a 27. týdnu byla dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 10. 7. 2022 mírně napřed oproti stejnému období minulého roku. V těchto týdnech se sklízel především ozimý ječmen (sklizeno bylo 32,31 % ploch, loni k datu 12. 7. 2021 bylo sklizeno 5,76 % ploch, v roce 2020 k 7. 7. to bylo 1,38 % ploch, v roce 2019 k 8. 7. to bylo 35,93 % ploch). Sklizeň ostatních základních obilovin v těchto týdnech ještě nezačala s výjimkou několika ploch ozimé pšenice a jarního ječmene.

K aktuálnímu datu 11. 7. 2022 jsou dle SZIF žňové práce v 28. týdnu prakticky stále na počátku. Jejich intenzivnější pokračování komplikovalo především počasí, kdy se v minulém týdnu prakticky na celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které celkový postup žní v mnoha krajích zbrzdily. V porovnání s rokem 2021 je v druhém sklizňovém týdnu patrný o něco rychlejší průběh sklizňových prací, a to především u základních obilovin (k 11. 7. 2022 je sklizeno 3,63 % ploch základních obilovin oproti 1,15 % ploch základních obilovin k 12. 7. 2021). U řepky je sklizeň také mírně rychlejší (k 11. 7. 2022 je sklizeno 1,37 % ploch řepky oproti 0,64 % ploch řepky k 12. 7. 2021). V minulých týdnech pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 32,31 % ploch), dále pak ozimé pšenice (sklizeno 0,94 % ploch) a jarního ječmene (sklizeno 0,01 % ploch). Celkem je v ČR sklizeno 47,2 tis. ha (3,63 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 275,6 tis. tun. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce základních obilovin je sklizeno v Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji, kde je celkem sklizeno 8,01 %, 7,41 % a 6,11 % ploch. Sklizeň ozimého ječmene je nejdále v kraji Zlínském, Jihomoravském a Ústeckém, kde je sklizeno 78 %; 58,5 % a 47,8 % ploch. Ozimá pšenice se začala sklízet zatím pouze v pěti krajích – nejvíc v kraji Jihomoravském – zhruba 5,1 tis. ha ploch. Sklizeň základních obilovin začala ve všech krajích ČR.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 11. 7. 2022 činí 5,85 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2021 a také s odhadem výnosu dle ČSÚ k 10. 6. 2022, je aktuálně zjištěný výnos vyšší o 0,34 t/ha než výnos základních obilovin dle ČSÚ k 10. 6. 2022 (5,51 t/ha), ale je také vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 12. 7. 2021 byl 5,51 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován s přibývajícím množstvím sklizených obilovin, ale dnes ještě nelze odhadnout, zda bude vyšší či nižší než v roce 2021. K aktuálnímu datu je sklizeno 4,7 tis. ha (1,37 %) ploch řepky a sklizeň je na úplném počátku. Produkce řepky zatím dosahuje 11,8 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,5 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF zatím pouze v kraji Středočeském, Jihomoravském a Zlínském. V ostatních krajích ČR nebyla sklizeň řepky ještě zahájena.

Výhled úrody jednotlivých plodin ukazuje první letošní odhad vydaný ČSÚ k 4. 7. 2022 podle stavu porostů k 10. 6. 2022, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 7 161,1 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,51 t/ha a produkci řepky ve výši 1 065,1 tis. t s průměrným výnosem 3,1 t/ha. Úroda u základních obilovin by se podle tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou definitivní sklizní o 0,9 %, u řepky by se produkce měla zvýšit o 3,9 %. Z aktuálního odhadu sklizně k 10. 6. 2022 lze usuzovat, že půjde o další, průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 5 100 až 5 700 tis. tun.

Osevní plochy základních obilovin v roce 2022 v porovnání s rokem 2021 mírně vzrostly o 63,5 tis. ha na 1 298,8 tis. ha. Plochy pšenice ozimé zaznamenaly výrazný nárůst o 92 tis. ha, kdežto plochy pšenice jarní zaznamenaly propad o 22,4 tis. ha. Celková osevní plocha pšenice je ve výši 854,4 tis. ha, což je o 8,9 % více než v roce 2021. U ječmene jarního došlo znovu k poklesu osevních ploch o 3,8 tis. ha, ale plochy ječmene ozimého naopak vzrostly o 11,6 tis. ha. Celková osevní plocha ječmene tak činí 334,5 tis. ha, což je o 2,4 % více než v roce 2021. U ostatních obilních druhů došlo k různě velkému poklesu osevních ploch – u žita o 1,0 tis. ha, u ovsa o 12,6 tis. ha a u triticale o 0,3 tis. ha v porovnání s rokem 2021. Výměra řepky zaznamenala meziročně nevýznamný nárůst ploch o 1,6 tis. ha na 344,0 tis. ha.

K 11. 7. 2022 bylo v ČR sklizeno celkem 47,2 tis. ha obilovin (3,63 %) s produkcí 275,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,85 t/ha. Nejvíce k tomuto datu bylo sklizeno ozimého ječmene – 39,6 tis. ha s produkcí 236,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,98 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 1,37 % ploch (4,7 tis. ha, 11,8 tis. tun) s průměrným výnosem 2,5 t/ha.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Žně, ŽNĚ 2022