KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství podpoří nákup pomůcek pro zemědělské školy

11/03/22

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne dotace pro Centra odborné přípravy. V letech 2022 a 2023 podpoří nákup učebních pomůcek pro střední a vyšší odborné školy zemědělského zaměření až za 140 milionů korun. Dotační program fungoval už v letech 2017–2021, kvůli velkému zájmu byl prodloužen.

„Těší mě, že můžeme v tomto úspěšném dotačním programu pokračovat. Vzdělání a podpora budoucích zemědělců je naprosto zásadní. Rád bych, aby mělo více mladých lidí zájem studovat zemědělství a poté v něm i pracovat, a věřím, že nejmodernější vybavení škol tomu pomůže,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Plánovaný rozpočet na podporu zemědělských škol je 140 milionů korun. Výše dotace může dosáhnout maximálně 90 % prokazatelně vynaložených a schválených výdajů a může činit maximálně 1 666 000 korun na jedno Centrum odborné přípravy na rok. Spoluúčast příjemce dotace musí být minimálně 10 %.

Celkem bylo jmenováno 42 Center odborné přípravy, které připravují žáky v oborech zemědělství a lesnictví, veterinářství a potravinářství.  Školy získaly status Center odborné přípravy v letech 2016–2018 od ministra zemědělství na základě nominací zřizovatelů škol a výběru komise na národní úrovni.

Z dotačního programu MZe je možné nakoupit např. model, přístroj, nářadí, nástroj, stroj, živé zvíře, odborný software apod. Takové pomůcky slouží jako zdroj informaci a zlepšují dovednosti žáků a studentů v praktických odborných činnostech. Podpořit je možné pořízení učebních pomůcek, které jsou dlouhodobým nehmotným i hmotným majetkem a musí být využity výhradně pro výchovu a vzdělávání.

V letech 2017 až 2021 MZe z programu podpořilo např. nákup GPS a vybavení do laboratoří, různé modely (např. průtočný biotop, model koně pro simulaci koliky a prasnice pro inseminaci), živá zvířata, cukrářskou pec nebo traktory s přívěsy.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, naleznete zde.

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství