KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

PGRLF otevře 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

24/02/22

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 14. kolo programu bude spuštěno ve středu 16. března 2022 v 9:00 hodin.

Programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu patří k významným nástrojům, kterými podporujeme naše zemědělce. Pořízení investičního majetku v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou je pro malé a středně velké podniky finančně náročné, proto podpora směřuje právě k nim. Pomáháme tím  zlepšit výkonnost a celkovou kondici českého zemědělství,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.

Program Investiční úvěry Zemědělec patří k vyhledávanému titulu PGRLF. V rámci otevření dalšího kola proto očekáváme obdobný zájem ze strany zemědělců, jaký byl i v předešlých letech, nicméně počet přijatých žádostí je limitován na 250,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je 400.000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. V případě začínajících podnikatelů podpora na snížení jistiny úvěru činí až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Veškeré informace budou s předstihem uveřejněny na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ. Samotnou žádost lze poté podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na www.pgrlf.cz.

Tisková zpráva ke stažení.