KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar

12/01/22

Tisková zpráva – Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat investičních dotací, maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Shodla se na tom včera večer koaliční rada.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství. Výrazně podpoříme menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu, současně ale bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Návrh Strategického plánu nyní počítá s redistributivní platbou na úrovni 23 procent (původní návrh byl 10 procent) z celkové částky na přímé platby. Ta bude určena na podporu prvních 150 hektarů. Výše redistributivní platby je současně natolik vysoká, že umožní České republice nezavádět zastropování přímých plateb.

„Zastropování se ovšem dotkne investičních dotací, kde bude maximální limit 30 milionů korun na jeden projekt. V minulosti to přitom bylo až 150 milionů korun, z čehož těžily především velké podniky. Nyní by se tak mělo dostat na více žadatelů o investice,“ uvedl ministr Nekula.

Důležitou zprávou pro české zemědělce je i schválená míra kofinancování Programu rozvoje venkova v nové SZP. Ta bude na úrovni 65 procent, což požadovaly téměř všechny zemědělské organizace. Podpora tak bude srovnatelná s dalšími státy EU a umožní českým zemědělcům zůstat na celoevropské úrovni konkurenceschopnými. V končícím programovém období bylo kofinancování na úrovni 35 procent.

Nové zacílení zemědělských dotací má být také více motivační. „Chceme, aby zemědělci dělali něco navíc, aby se ještě lépe starali o naši krajinu. Nechceme jít metodou příkazů, ale motivace. Proto bude výrazná část prostředků směřovat do ekologického zemědělství, do kterého se mohou zapojit všechny podniky bez rozdílu velikosti. Strategický plán po úpravách bude více podporovat ochranu vody, půdy a pestřejší krajinu,“ řekl ministr Nekula. Malí a střední, ale i velcí zemědělci, kteří se zapojí do ekologického zemědělství, pak budou díky kombinaci všech podpor moci čerpat až 20 tisíc korun na hektar.

Z pohledu zemědělské veřejnosti je důležitá také dohoda o přesunutí podpory na trvalé travní porosty z prvního do druhého pilíře SZP.

Navržené parametry Strategického plánu nyní projedná Ministerstvo zemědělství (MZe) na jednání pracovní skupiny se všemi neziskovými organizacemi a ostatními partnery. Až poté bude finální podoba Strategického plánu odeslána Evropské komisi.

Koaliční rada se také dohodla, že po prvním roce nové SZP (rok 2023) provede na vládní úrovni vyhodnocení nastavených parametrů a případně bude provedena úprava těchto parametrů pro další období.

 

Vojtěch Bílý,

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství