KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství zemí EU se shodli na společné pozici ohledně lesnické politiky do roku 2030. Česko také zdůraznilo potřebu řešit problémy chovatelů prasat

16/11/21

Tisková zpráva – Strategie EU pro lesy do roku 2030 byla hlavním tématem včerejší diskuze na jednání Rady pro zemědělství. Ministři jednomyslně schválili závěry ke strategii zaměřující se na udržitelné lesní hospodaření v oblasti klimatu, životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Diskutovali také o aktuální situaci na zemědělských trzích. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, upozornila na neutěšenou situaci českých chovatelů prasat, kteří se potýkají s historicky nejnižšími cenami za posledních několik desetiletí.

Lesnická strategie EU, kterou Evropská komise představila letos v červenci, má přispět k lepší odolnosti lesů v reakci na změnu klimatu, k zachování úlohy lesů při zachycování uhlíku, k zachování a obnově lesních ekosystémů a zajištění udržitelného hospodaření s lesními zdroji. Ministři EU na jednání Rady pro zemědělství schválili společnou pozici, ve které vítají snahu o koordinovaný přístup. Zároveň však zdůraznili, že oblast lesnického hospodářství je v plné kompetenci členských států.

„Komise při přípravě strategie poněkud nepochopitelně pominula diskuzi s členskými státy, které přitom mají řízení lesů plně ve své zodpovědnosti. Musíme proto do budoucna naši spolupráci v této oblasti posílit, zejména na půdě stálého lesnického výboru. Dále jsme na jednání zdůraznili, že je potřeba budovat lesy odolné klimatické změně, které budou vyváženým způsobem plnit environmentální, hospodářské a sociální role,“ uvedl náměstek Šír.

Dalším důležitým tématem byla diskuze k situaci na komoditních trzích. Česko upozornilo na špatnou situaci chovatelů prasat a zpracovatelů vepřového masa, kteří se potýkají s jednou z nejnižších výkupních cen v celé EU. Česká strana na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa dlouhodobě upozorňuje a žádá Evropskou komisi, aby zavedla mimořádné podpory.

„Výkupní cena vepřového masa je dlouhodobě pod výrobními náklady a situaci dále zhoršuje africký mor prasat, kvůli kterému cena znovu výrazně klesla. V České republice je tento sektor velmi důležitý, pro řadu producentů je ale současná situace kritická. Dostávají se do velkých ekonomických problémů. Opět jsme proto požádali Evropskou komisi o bezodkladné zavedení mimořádných podpor,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Cenový vývoj souvisí s tím, že některé třetí země nechtějí uznávat mezinárodní standardy, případně omezují dovoz vepřového masa z celé EU. Vzniká pak přetlak vepřového masa na unijním vnitřním trhu, který ovlivňuje cenu v celé Evropě. Situaci komplikuje rovněž nárůst cen energií a počátečních vstupů. Vzhledem k šíření ptačí chřipky Česko také požádalo Evropskou komisi o důsledný monitoring situace v sektoru drůbeže.

Česká republika dále na jednání podpořila Slovensko, které vyzvalo k lepšímu nastavení metodiky pro řízení populací výskytu medvěda hnědého a vlka euroasijského a hledání cesty, jak současně zajistit ochranu těchto druhů a zároveň snížit případný negativní dopad velkých šelem na hospodaření ve venkovských oblastech. V rámci jednání byla diskutována také příprava ministerské konference Světové obchodní organizace v oblasti zemědělství. ČR doufá, že úspěšné zasedání posílí význam této organizace jako garanta pravidel mezinárodního obchodu.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství