KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 2. srpnu 2021

02/08/21

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 2. srpnu 2021

Nepříliš příznivé počasí v průběhu minulého týdne (30. týden) se podepsalo na stále velice pomalém tempu žní, neboť je celkem posekáno 282,2 tis. ha obilovin, což představuje v procentickém vyjádření 22,8 % ploch určených ke sklizni. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin o 130,7 tis. ha. V meziročním porovnání je letošní sklizeň stále významně pomalejší – v minulém roce bylo k tomuto datu sklizeno 38,2 % obilovin celkem. Sklizeň ječmene ozimého je téměř u konce. K tomuto datu je posekáno 93,6 % sklizňových ploch.

V uplynulém týdnu pokračovala sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především pak sklizeň ozimé pšenice, kdy je sklizeno 19,6 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 15,8 % sklizňových ploch. U ostatních druhů obilovin je sklizeň stále téměř na začátku a pohybuje se od 3 % do 3,1 % sklizňových ploch u tritikale a pšenice jarní. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně vzrostl a je na výnosové hladině ve výši 6,46 t/ha. Oproti minulému roku 2020 je tento výnos vyšší o 0,37 t/ha, ale také než výnos, který byl zjištěn v roce 2019 (5,59 t/ha)  o 0,87 t/ha. Největší zpoždění ve sklizni základních obilovin má tradičně kraj Karlovarský s 4,6 %, následovaný Krajem Vysočina s 11 % sklizených ploch obilovin. Nejpokročilejší žně jsou ve Zlínském kraji 54,5 %, Jihomoravském kraji 49,8 % a Olomouckém kraji 31 %. V ostatních regionech ČR jsou žně na úrovni od 11,9 % do 20,3 % ploch určených ke sklizni.

Největší procento sklizených ploch řepky je jako minulý rok ve Zlínském kraji  73,8 %, dále v Jihomoravském a Olomouckém kraji 67,0 %, v kraji Ústeckém 59,2 %
a v kraji Středočeském 52,0 %. Opačná situace je v Kraji Vysočina 4,6 % a kraji Karlovarském 11,8 %. Celkový průměrný výnos řepky se k dnešnímu dni pohybuje na úrovni 3,03 t/ha a je v porovnání s rokem 2020 nižší o 0,34 t/ha (v roce 2020 – 3,37 t/ha).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je ukončena v Kraji Vysočina, kde je sklizeno 100 % sklizňových ploch. V ostatních krajích je sklizeň těsně před koncem a nejvíce ploch zbývá klidit v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji (66,2 % a 73,5 %). Celkem je sklizeno 631,5 tis. tun a průměrný výnos činí 6,08 t/ha, což je nižší o 0,14 t/ha než v roce předcházejícím. Sklizeň pšenice ozimé letos dosahuje 19,6 % ploch oproti 39,2 % ploch sklizených v loňském roce. Výnos pšenice je zatím vyšší o 0,68 t/ha než v roce 2020, průměrně 6,87 t/ha. Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 1 821,6 tis. tun a průměrný výnos základních obilovin je ve výši 6,46 t/ha.

Pro srovnání, v roce 2020 bylo k 3. srpnu 2020 sklizeno v ČR celkem 477,2 tis. ha (38,2 %) obilovin s produkcí 2 906 tis. tun a průměrným výnosem 6,09 t/ha a sklizeň obilovin se pomalu blížila do své poloviny. Sklizeň řepky nebyla ani ve třetí čtvrtině, neboť bylo sklizeno 68,7 % plochy (252,8,1 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,37 t/ha. Data z letošní sklizně vypovídají o sklizených „pouhých“ 43,4 % ploch při výnosu 3,03 t/ha.

Přílohy