KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 19. červenci 2021

20/07/21

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 19. červenci 2021.

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 19. 7. 2021 se sklizeň základních obilovin a řepky v 28. týdnu velmi pomalu rozšiřuje na většinu území ČR. Intenzivnější pokračování žňových prací komplikuje především počasí, neboť zhruba od poloviny týdne byly na většině území ČR bouřky a dešťové přeháňky, místně doprovázené i kroupami. To zabrzdilo v mnoha krajích rychlejší celkový postup žní. Oproti minulému roku 2020, kde byl rovněž velmi pomalý začátek žní, je ve třetím sklizňovém týdnu ještě pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 19. 7. 2021 je sklizeno 3,07 % ploch základních obilovin a 1,17 % ploch řepky, oproti 6,31 % ploch základních obilovin a 5,24 % ploch řepky k 20. 7. 2020). Při porovnání s předchozími ročníky (např. 2016, 2017, ale i 2018) je tento postup žní nebývale velmi pomalý a má přímou souvislost se zpožděnou vegetací tohoto roku.

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 38 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 3,07 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje 221,3 tis. tun, což je o 257,4 tis. tun nižší množství, než stav zjištěný touto dobou (k 20. 7.) v roce 2020 (bylo sklizeno 478,7 tis. tun). Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Sklizeň obilovin a řepky vůbec nezačala v Karlovarském kraji, v ostatních krajích (kromě Ústeckého, Jihomoravského a Zlínského) se zatím sklízí pouze obiloviny. Dosud nejrychlejší žně jsou v kraji Ústeckém, kde je sklizeno 9,6 % ploch základních obilovin, následuje Zlínský kraj (7,6 %) a Jihomoravský kraj (6,4 %). V Ústeckém kraji je sklizeno 10,3 % ploch řepky, v Jihomoravském kraji 5,1 % a ve Zlínském kraji 1,3 %. V ostatních krajích sklizeň řepky ještě nezačala.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 19. 7. 2021 činí 5,83 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2020 je aktuálně zjištěný výnos nižší než výnos základních obilovin zjištěný ve stejném období minulého roku (výnos k 20. 7. 2020 byl 6,06 t/ha). Odhad výnosu bude průběžně zpřesňován s přibývajícími sklizenými hektary a sklizeným množstvím.

Sklizeň ozimého ječmene se blíží do své první čtvrtiny (je sklizeno 23,3 % ploch), a z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní sklizeň by měla být zhruba na stejné úrovni jako v roce 2020. Sklizeň pšenice ozimé je v počátcích – je sklizeno 1,4 % sklizňových ploch, v loňském roce tomu bylo obdobně, kdy bylo u pšenice ozimé sklizeno 1,1 % ploch. U ječmene jarního to bylo v roce 2020 ještě méně (0,03 % ploch) oproti letošním sklizeným plochám, které vykazují hodnotu 1 %.

K aktuálnímu datu je sklizeno 4 tis. ha (1,2 %) ploch řepky a sklizeň je stále na začátku. Produkce řepky zatím dosahuje 11,3 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 2,82 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu jsou v rozmezí od 2,14 t/ha v Jihomoravském kraji do 3,30 t/ha v Ústeckém kraji.

V roce 2020 bylo k 20. 7. 2020 sklizeno v ČR celkem 78,9 tis. ha obilovin (6,31 %) s produkcí 478,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,06 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene, a to 70,3 tis. ha (61,3 %) s produkcí 435 tis. tun a průměrným výnosem 6,19 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 5,24 % ploch (19,3 tis. ha, 53,9 tis. tun) s průměrným výnosem 2,79 t/ha.

Přílohy