KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství k 12. červenci 2021

13/07/21

Komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice k 12. červenci 2021.

V ČR začaly žňové práce již minulý týden (26. týden roku 2021), kdy se započalo se sklizní ozimého ječmene a bylo sklizeno 0,34 % celkové plochy ječmene s průměrným výnosem 5,89 t/ha. Stav porostů obilovin a řepky je stejně jako loni ovlivněn dosavadním průběhem počasí. Zejména letos v květnu byl na většině území ČR zaznamenán nadprůměrný úhrn srážek a nízké teploty, které neumožňovaly rychlý vývoj vegetace, která je zpožděná o zhruba 14 až 21 dní. Porosty obilovin dozrávají pomalu.
Sklizeň v 27. týdnu byla dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 12. 7. 2021 neparně pozadu oproti stejnému období minulého roku u základních obilovin a u řepky téměř totožně. V tomto týdnu se sklízel především ozimý ječmen (sklizeno je 5,76 % ploch, loni 15,19 % ploch) a začala sklizeň ozimé pšenice (0,76 % sklizených ploch). Sklizeň ostatních obilovin započala pozvolna (pšenice jarní – 0,27 % sklizených ploch, ječmen jarní – 0,99 % sklizených ploch, triticale – 0,07 % sklizených ploch). Celkem je v ČR sklizeno zhruba 14,2 tis. ha obilovin celkem (1,15 % ploch), loni k tomuto datu bylo sklizeno 18,2 tis. ha (1,46 % ploch) obilovin celkem. Produkce v letošním roce je přibližně 78,7 tis. tun. Postup sklizně vykazuje tradičně lokální rozdíly a sklizeň ozimého ječmene zatím začala pouze v kraji Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Královéhradeckém, Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. První hektary řepky byly sklizeny v Ústeckém kraji, kde se kromě pšenice ozimé, netradičně pro takto brzkou dobu začal sklízet i jarní ječmen nebo triticale.
Aktuální průměrný výnos obilovin podle šetření SZIF k 12. 7. 2021 činí 5,56 t/ha, kdy v porovnání se sklizňovým rokem 2020 ve stejném období činil 6,04 t/ha. Což zatím odpovídá odhadu ČSÚ, že výnosy budou pravděpodobně meziročně o něco nižší. Odhady výnosu budou průběžně zpřesňovány s přibývajícím množstvím sklizených obilovin.
Sklizeno je k aktuálnímu datu 2,2 tis. ha (0,64 % ploch) řepky. Produkce řepky zatím dosahuje 7,2 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,30 t/ha. Řepka se začala sklízet dle šetření SZIF pouze v Ústeckém kraji.
Výhled sklizně jednotlivých plodin ukazuje první letošní odhad vydaný ČSÚ k 10. 7. 2021 podle stavu porostů k 10. 6. 2021, který předpokládá očekávanou produkci základních obilovin ve výši 6 767 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,48 t/ha a produkci řepky ve výši 1 072 tis. t s průměrným výnosem 3,13 t/ha. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o další, průměrnou sklizeň základních obilovin i řepky.
Osevní plochy základních obilovin v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 mírně klesly, a to o 15 521 tis. ha na 1 235,3 tis. ha. Plochy pšenice ozimé zaznamenaly pokles o 65,1 tis. K poklesu ploch došlo také u ječmene ozimého i jarního, žita, triticale a ovsa. Výměra řepky meziročně klesla o 11,6 tis. ha na 368,2 tis. ha. Velký nárůst zaznamenaly plochy jarní pšenice, a to až trojnásobně, zřejmě kvůli nepříznivým podmínkám k setí na podzim minulého roku. Mírnější nárůst plochy, ale také poměrně zásadní, byl zaznamenán u ovsa, a to téměř 11 tis. tun.
V roce 2020 bylo k 13. 7. 20120 sklizeno v ČR celkem 18,2 tis. ha obilovin (1,46 %) s produkcí 110,1 tis. tun a průměrným výnosem 6,04 t/ha. Nejvíce bylo k tomuto datu sklizeno ozimého ječmene – 17,4 tis. ha s produkcí 105,8 tis. tun a průměrným výnosem 6,08 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 0,60 % ploch (2,2 tis. ha, 6,1 tis. tun) s průměrným výnosem 2,77 t/ha.

Přílohy